Онлайн Сургалт

ToC тухай мэдлэг олгох болон ToC-той холбоотой бүхий л мэдээллийн санг агуулсан цогц сургалт

Онлайн Сургалт

ToC тухай мэдлэг олгох болон ToC-той холбоотой бүхий л мэдээллийн санг агуулсан цогц сургалт

Монголын Тогтвортой Санхүүжилтийн Холбоо FMO, IFC байгууллагуудын
дэмжлэгтэйгээр Онлайн сургалтын систем нэвтрүүлэв.