Хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

Онлайн сургалтад хамрагдахыг хүсвэл өөрийн ажиллаж буй банкны хүний нөөцийн газар эсвэл ТоС Холбоонд info@toc.mn хаягаар хандаж, хүсэлтээ гаргана уу. Асууж тодруулах зүйл байвал … утсаар мэдээлэл авах боломжтой.