Бусад асуулт, санал, хүсэлт

Сургалтын агуулга, техникийн шийдэлтэй холбоотой асуулт, санал хүсэлт байвал info@toc.mn хаягаар хандана уу.