Холбооны тухай

Бүтэц, удирдлага, Ажлын алба


Удирдах зөвлөл

Отгонбилэг

Удирдах зөвлөлийн дарга

Худалдаа хөгжлийн банкны Гүйцэтгэх захирлын орлогч

Ганболд

Гишүүн

Голомт банкны ерөнхийлөгч

Амартүвшин

Гишүүн

Хас банкны Ерөнхий захирал

Оюунханд

Гишүүн

Хаан банкны Үйл ажиллагааны эрсдэл хариуцсан захирал 

Мөнхжаргал

Гишүүн

Капитрон банкны Эрсдэл хариуцсан захирал

Энхжаргал

Гишүүн

Богд банкны Эрсдэл хариуцсан захирал

Үнэнбат

Гишүүн

Монголын Банкны Холбооны Гүйцэтгэх захирал 

Найдалаа

Гишүүн

Монголын Тогтвортой Санхүүжилтийн Холбоо (ТоС Холбоо) -ний Гүйцэтгэх Захирал

Зөвлөх хороо

Батмөнх

Олон улсын санхүүгийн корпораци, Санхүүгийн салбарын ахлах мэргэжилтэн

Ажлын алба

Номиндарь

ТоС Холбооны Зөвлөх


Энхлин

Төсөл, хамтын ажиллагаа хариуцсан менежер


Байгууллагын бүтэц