Гишүүд, хамтрагчид

Гишүүд


Банкнууд

Голомт банк

Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк

Богд банк

Лэнд Эм Эн

https://lend.mn/

Капитрон банк

Чингис хаан банк

Премиум Групп ХХК

https://www.premiumgroup.mn/?lang=en

Төрийн банк

Зээл Эм Эн

https://www.zeel.mn/

Худалдаа хөгжлийн банк

Монголын Ипотекийн Корпораци


Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалтын менежмент ҮЦК ХХК

http://www.ubim.mn/mn

Транскапитал

https://www.transcapital.mn/

Нэткапитал

https://www.netcapital.mn/

Ньюком

https://www.newcom.mn/?lang=mn

БИД ББСБ

https://www.bid.mn/

АПУ

https://www.apu.mn/

Уур Амьсгалын Өөрчлөлтийн Судалгаа, Хамтын Ажиллагааны Төв

https://www.en.ccrcc.mn/

Хөгжлийн шийдэл

https://dsmongolia.org/

Нөмөр

https://numur.mn/

Монре Даатгал


Монгол Улсын хөгжлийн банк

https://www.dbm.mn/

Жи Эс Би Капитал ББСБ

https://gsbcapital.mn/en/

Инвескор ББСБ

https://www.invescore.mn/mn/

Sendly

https://sendly.mn/

Ард Кредит

https://ardcredit.com/en/