ТоС хөтөлбөр

Монгол Улсын Тогтвортой санхүүгийн форум 2013


Хэзээ: 2013 оны 5 сарын 13-16

Хаана: Блю Скай зочид буудал

Зохион байгуулагч: FMO, ХХБ, IFC, МБХ, БСА

Сэдэв: Тогтвортой санхүүжилтийн ирээдүйн чиг хандлага

Хөтөлбөр: Татах

Форумын вебсайт: http://msff.fmo.nl/