ТоС хөтөлбөр

Монгол Улсын Тогтвортой санхүүжилтийн форум 2014


Хэзээ: 2014 оны 12 сарын 16

Хаана: Туушин зочид буудал

Зохион байгуулагч: МБХ

Бодлогын дэмжигч: Монголбанк, БОАЖЯ, IFC, FMO

Сэдэв: Тогтвортой санхүүжилт: хамтын зүтгэлээр зөв хөгжлийг бүтээхүй

Хөтөлбөр: Татах