Холбооны тухай

Бүтэц, удирдлага, Ажлын алба


Удирдах зөвлөл

Хишигжаргал

Голомт Банкны Санхүүгийн хөгжлийн хэлтсийн захирал


Норихико Като

ТоС Холбооны Удирдах зөвлөлийн дарга, Голомт банкны Гүйцэтгэх захирал

Голомт банкны Гүйцэтгэх захирал

Отгонбилэг

Худалдаа хөгжлийн банкны Гүйцэтгэх захирлын орлогч

Худалдаа хөгжлийн банкны Гүйцэтгэх захирлын орлогч

Мөнхжаргал

Капитрон банкны Эрсдэл хариуцсан захирал

Капитрон банкны Эрсдэл хариуцсан захирал

Энхжаргал

Богд банкны Эрсдэл хариуцсан захирал

Богд банкны Эрсдэл хариуцсан захирал

Цэвэгжав

ХасБанкны Гүйцэтгэх захирал

ХасБанкны Гүйцэтгэх захирал

Амар

Монголын Банкны Холбооны Гүйцэтгэх захирал 

Монголын Банкны Холбооны Гүйцэтгэх захирал 

Гантөр

Төрийн банкны Гүйцэтгэх захирал

Төрийн банкны Гүйцэтгэх захирал

Энхбаатар

Гишүүн, ХААН Банкны Эрсдэл хариуцсан дэд захирал

ХААН Банкны Эрсдэл хариуцсан дэд захирал

Наранцэцэг

Ариг Банкны Найдвар хэмнэлийн жигүүрийн манлай дэмжигч

Ариг Банкны Найдвар хэмнэлийн жигүүрийн манлай дэмжигч 

Ганзориг

Чингис Хаан Банкны Гүйцэтгэх захирал

Чингис Хаан Банкны Гүйцэтгэх захирал

Сандагсүрэн

Кредит Банкны Гүйцэтгэх захирлын орлогч

Кредит Банкны Гүйцэтгэх захирлын орлогч

Бат-Оргил

Тээвэр хөгжлийн банкны Байгууллагын банк хариуцсан гүйцэтгэх захирлын орлогч

Тээвэр хөгжлийн банкны Байгууллагын банк хариуцсан гүйцэтгэх захирлын орлогч

Амаржаргал

Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банкны Дэд захирал

Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банкны Дэд захирал

Зөвлөх хороо

Батмөнх

Олон улсын санхүүгийн корпораци, Санхүүгийн салбарын ахлах мэргэжилтэн

Олон улсын санхүүгийн корпораци, Санхүүгийн салбарын ахлах мэргэжилтэн

Ажлын алба

Номиндарь

ТоС Холбооны Гүйцэтгэх захирал


Оюунгэрэл

Төсөл, хамтын ажиллагааны менежер


Нандин-Эрдэнэ

Төсөл, хамтын ажиллагааны менежер


Байгууллагын бүтэц