ТоС хөтөлбөр

Монголын Тогтвортой Санхүүгийн форум 2021


Монголын Тогтвортой Санхүүгийн Форум 2021 (ТоС Форум) чуулган нь “Эерэг өөрчлөлтийг санхүүжүүлье!” уриан дор зохион байгуулагдаж буйг дуулгахад таатай байна. Парисын хэлэлцээр, Монгол Улсын Үндэсний тодорхойлсон хувь нэмэр, НҮБ-ын Тогтвортой  Хөгжлийн Зорилтуудыг биелүүлэх эрүүл, аюулгүй, хүн байгальдаа ээлтэй  ирээдүйг цогцлооход төр, хувийн хэвшил, олон улсын хамтын ажиллагаа, оролцоог өргөжүүлэн бэхжүүлэх  зорилготойгоор Монгол Улсын банк, санхүүгийн салбарын бодлого  тодорхойлогчид болон бизнесийн байгууллагууд, мэргэжилтнүүд, олон улсын байгууллагууд болон салбар салбарын удирдах түвшний төлөөлөгчид хуран цуглалаа. Илтгэгчдийн танилцуулгыг энд дарж үзнэ үү.

Форум нь дараах хөтөлбөрийн дагуу явагдана.